Schools & Colleges - Cill Rónáin Vocational School

  Schools and Colleges in County Galway VEC
 

 

Contact details

 

Principal:

Address:

 

Mícheál Ó Goill

Gairmscoil Éinne
Cill Rónáin
Oileáin ?rann
Cuan na Gaillimhe

Phone:

Fax:

Email:

099-61184

099-61490

 

 

Brief History / Background

Tá Gairmscoil Éinne ar an bhfód le breis agus 50 bliain. Tá sí lonnaithe i mbarr bhaile Chill Rónáin, an príomhbhaile in Inis Mór, tuairim’s 5 nóiméad siúlóide ón gcéibh.  Soláthraíonn an scoil oideachas iomlán dara leibhéil tré mheán na Gaeilge.

 

 

Board of Management

 

 

 

Personnel / School Staff:

 

 

 

Subjects on Offer

I measc na nábhar atá ar fáil don Ardteistiméireacht (nó Clár Gairme na hArdteistiméireachta) tá Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Fraincís, Tíreolaíocht, Bitheolaíocht, Ealaín, Gnó, Teicneolaíocht Innealtóireachta, Teicneolaíocht Ailtireachta, Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide, Eacnamaíocht Bhaile agus, don chéad uair i 2006/2007, Ceol.  Beidh Fisic/Ceimic ar fáil ó 2007/2008 ar aghaidh. Tá Gairmtreoir agus Staidéar Tacaíocht Foghlama ann freisin.

Tá Clár Idirbhliana den scoth ar fáil sa scoil seo agus baineann scoláirí taitneamh agus tairbhe as an réimse cuimsitheach foghlama a leantar san Idirbhliain.  I measc na n-imeachtaí tá Cúrsa i mBunscileanna Físeáin, Cúrsa Céad Cabhrach, Cúrsa Cumarsáide Raidio (Ard-Mhinicíocht), Cúrsa Seachaint Dóiteáin, Cúrsa Eachtraíochta & Féinfhorbartha, Cúrsa i Scileanna Traidisiúnta (Caoladóireacht), Cúrsa Ríomhaireachta (E.C.D.L.), Taithí Oibre, Obair Dheonach d’Eagraíochtaí Carthanachta chomh maith le réiteach don Ardteist ins na gnáthábhair scoile.

I gcomhar le Foras na Gaeilge, cuirtear Scoláireachtaí Idirbhliana ar fáil do dhaoine óga ar mhaith leo an scoilbhliain iomlán a chaitheamh ag leanacht Clár na hIdirbhliana i nGairmscoil Éinne.

Cuirtear Ranganna Oíche ar fáil do dhaoine fásta dhá théarma in aghaidh na scoilbhliana.

 

back to top

 

Enrolment Numbers

 

 

PLC Options

There are no PLC options at the moment.

 

 

Sporting Successes

 

 

Student Achievements

 

 

Recent News

 

 

back to top

 

Policies

 

 

Mission Statement

 

 

Admissions Policy

 

 

Code of Behaviour / Discipline Code

 

 

Homework Policy

 

 

School Calendar:

2008-2009


October 2008 mid-term 27 - 31 October 2008 inclusive
Christmas 2008 24 December 2008 - 6 January 2009 inclusive. All schools will re-open on 7 January 2009.
February 2009 mid-term February 2009 mid-term break - Post-Primary schools will close from 16 - 20 February 2009 inclusive.
St Patrick's Day Tuesday, 17 March 2009
Easter 2009 All schools will be closed from 6 -19 April 2009 inclusive. All schools will re-open on 20 April 2009.
May Bank Holiday Monday, 4 May 2009
June Bank Holiday Monday, 1 June 2009
Leaving & Junior Certificates Commences on Wednesday 3rd June 2009

 

back to top

 

Booklist

 

 

 

Uniform Description

 

 

back to top