Schools & Colleges - Coláiste Cholmcille Indreabhán (Inverin)

  Schools and Colleges in County Galway VEC
 

 

Contact details

 

Principal:

Address:

 

Gearóid Ó Dubhlaoich

Coláiste Cholmcille,
Indreabhán,
Co. na Gaillimhe

Phone:

Fax:

Email:

091-593119

091-593696

 

 

Brief History / Background

Osclaíodh Coláiste Cholmcille sa bhliain 1955.  Is i gColáiste Chonnacht sa Spidéal a bhí an scoil lonnaithe go dtí sin.
Rinneadh Scrúdú na Meánteistiméireachta don chéad uair i 1970 agus Scrúdú hArdteistiméireachta don chéad uair i 1977.  Thosaigh Cúrsa na hIdirbhliana don chéad uair sa scoil i Meán Fómhair 1994 agus cuireadh tús le Clár Gairme na hArdteistiméireachta (LCVP) don chéad uair i 1996.  Is Gairmscoil de chuid Coiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe í Coláiste Cholmcille.  Tá réimse leathan d’ábhair sa scoil, idir ábhair acadúla, ábhair eolaíochta agus ábhair theicneolaíochta.
Sa bhliain 1992 rinneadh athchoiriú iomlán ar an scoil agus cuireadh ceithre sheomra breise leis.  I 1994 tógadh ceithre sheomra nua réamhdhéanta agus sa mbliain 1999 tógadh trí sheomra réamhdhéanta nua eile.  Rinneadh páirc imeartha uileaimseartha sa bhliain 2001.
I Meán Fómhair 2003 osclaíodh Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, ?rainn, faoi scáth Choláiste Cholmcille.

 

 

Board of Management

An Comh. Seán Ó Tuairisg, Cathaoirleach, (Coiste Gairmoideachais).
An Comh. Fidelma Healy-Eames (Coiste Gairmoideachais).
Tomás Breathnach (Coiste Gairmoideachais.
Tomás Ó Nídh (Coiste Gairmoideachais).
Cóil Ó Finneadha (tuismitheoir)
Máirín Uí Fhátharta (tuismitheoir)
Gearóid Ó Dubhlaoich (múinteoir)
Máirín Nic an Iomaire (múinteoir)
Tomás Mac Gloinn (Rúnaí)

 

 

Personnel / School Staff

Principal: Gearóid Ó Dubhlaoich Deputy Principal: Geartrúd Mhic Con Iomaire

 

back to top

 

Subjects on Offer

?bhair Scoile don Teastas Sóisearach 2006-07:

Cuirtear curaclam na scoile i bhfeidhm ó bhliain go bliain de réir na
n-acmhainní agus na n-áiseanna a bhíonn ar fáil.

Bliain 1

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis
1A1 Stair/Tíreolaíocht
1A2 Tíreolaíocht
Eolaíocht
Ríomhaireacht
Adhmadóireacht nó Gnó
Miotalóireacht nó Eac. Bhaile
Grafaic Theicniúil
Ealaín
O.S.S.P.
O.S.P.S.
Teagasc Reiligiúin
Corpoideachas

Bliain 2

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis
Eolaíocht
Teagasc Reiligiúin
Corpoideachas
Adhmadóireacht nó Gnó
Miotalóireacht nó Eac. Bhaile
Grafaic Theicniúil nó Ealaín
Tíreolaíocht
O.S.S.P.
O.S.P.S.

Bliain 3

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis
Eolaíocht
Tíreolaíocht
Corpoideachas
Adhmadóireacht nó Gnó
Miotalóireacht nó Eac. Bhaile
Grafaic Theicniúil nó Ealaín
O.S.S.P.
O.S.P.S.
Teagasc Reiligiúin

 • Tá na hábhair thuasluaite uilig ar fáil ag gach leibhéal don Teastas Sóisearach.
 • Cuirtear ranganna Tacaíochta Foghlama agus Ranganna Acmhainne ar fáil de réir riachtanais.

 

?bhair Scoile don Ardteistiméireacht 2006 - 07:

Déantar seacht n-ábhar do Scrúdú na hArdteistiméireachta chomh maith le Clár Gairme na hArdteistiméireachta.

 

Ardteist – Bliain a hAon:

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis/Tíreolaíocht
Bitheolaíocht/Eolaíocht Talmhaíochta
Bitheolaíocht/Eolaíocht Talmhaíochta
Foirgneolaíocht/Ealaín/Gnó
Innealtóireacht/Eacnamaíocht Bhaile/Foirgneolaíocht
Fiontraíocht (C.G.A.T.)
Gairmthreoir
Teagasc Reiligiúin
Corpoideachas

Ardteist – Bliain a Dó:

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis/Tíreolaíocht
Bitheolaíocht/Eolaíocht Talmhaíochta
Innealtóireacht/Eacnamaíocht Bhaile
Foirgneolaíocht/Gnó/Ealaín
Fiontraíocht (C.G.A.T.)
Gairmthreoir
Teagasc Reiligiúin
Corpoideachas

 • Beidh deis ag gach scoláire Cúrsa na hArdteistiméireachta ‘L.C.V.P.’ a dhéanamh.
 • Tá gach ábhar Ardteistiméireachta ar fáil ar gach leibhéal.

 

?bhair Scoile/Imeachtaí don Idirbhliain 2006 - 07:

?bhair

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis
Eolaíocht
Ealaín
Foirgneolaíocht
Cócaireacht

Fiontraíocht
Innealtóireacht
Ríomhaireacht – E.C.D.L.
Ceardaíocht
Drámaíocht
Gairmthreoir
Teagasc Reiligiúin
Corpoideachas

 

Imeachtaí Eile:

 • Turas go hIonad Eachtraíochta
 • Taithí Oibre – dhá sheachtain
 • Turas Oideachasúil go Páras
 • Cúrsa Déanta Fiseáin
 • Gaisce an Uachtaráin
 • Cúrsa Garchabhair
 • Ceardlann Drámaíochta
 • Ceardlann Scríbhneoireachta – Gaeilge
 • Cúrsa Caoladóireachta

 

back to top

 

Enrolment Numbers

 

 

PLC Options

There are no PLC options at the moment.

 

Sporting Successes

 • Buaiteoirí ar Chraobh Náisiúnta Sacair na hÉireann 2006.
 • Buaiteoirí ar Chraobh Chonnachta Peile ‘A’ na nGairmscoileanna 2006.

 

 

Student Achievements

 • Craobh Náisiúnta Drámaíochta na hÉireann 2007
 • Duaiseanna i gComórtais Liteartha an Oireachtais, Údarás na Gaeltachta, Gael-Linn, Cumann Forbartha Chois Fharraige, Coiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe agus comórtais eile.
 • Brat Glas bainte amach ag an scoil le dhá bhliain anuas.
 • Scoil roghnaithe le dhá scoil eile sa tír chun ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann i ‘Euroscola’ i bParlaimint na hEorpa, Strasbourg, i Márta, 2007.

 

 

Recent News

 

back to top

 

Policies

 

 

Mission Statement

 

 

Admissions Policy

 

 

Code of Behaviour / Discipline Code

 

 

Homework Policy

 

 

School Calendar

2008-2009


October 2008 mid-term 27 - 31 October 2008 inclusive
Christmas 2008 24 December 2008 - 6 January 2009. All schools will re-open on 7 January 2009.
February 2009 mid-term February 2009 mid-term break - Post-Primary schools will close from 16 - 20 February 2009 inclusive.
St Patrick's Day Tuesday, 17 March 2009
Easter 2009 All schools will be closed from 6 - 19 April 2009 inclusive. All schools will re-open on 20 April 2009.
May Bank Holiday Monday, 4 May 2009
June Bank Holiday Monday, 1 June 2009
Leaving & Junior Certificates Commences on Wednesday 3 June 2009

 

back to top

Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, ?rainn

I Meán Fómhair, 2003, osclaíodh Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, ?rainn, faoi scáth Choláiste Cholmcille agus Coiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe.  Tá Coláiste Naomh Eoin ag freastal ar riachtanais oideachasúla dara leibhéal an oileáin.  Cuireadh tús le Cúrsa na hArdteistiméireachta don chéad uair sa Choláiste i Meán Fómhair 2006.

Gach bliain cuirtear scoláireachtaí ar fáil do scoláirí ón mórthír gur mian leo a gcuid oideachais a fháil i gColáiste Naomh Eoin.  Tuilleadh eolais faoi na scoláireachtaí ó Bhrídín Ní Chonceanainn, Guthán 099 73010, ríomhphost [email protected].

 

 

Booklist

 

 

Uniform Description

 

 

back to top