Deontais agus Scoláireachtaí

 

 

 

Deontais Tríú Leibhéal 

Tá cabhair deontais ar fáil do mhic léinn atá ag cur isteach ar chúrsaí Ardteistiméireachta agus gnáthchúrsaí Céim Bhaitsiléara sna hInstitiúidí Teicneolaíochta.

Gliogáil anseo chun an Beart Eolais a íoslódáil

Gliogáil anseo chun Foirm FA1 (Sceideal Glactha Cúrsa Deiridh) a íoslódáil (PDF)

Teagmháil:

Teagmháil:

Seoladh:

 

An Rannóg um Dheontais Ardoideachais

Coiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe
Coiléar Bán
Baile ?tha an Rí
Co. na Gaillimhe

Guthán:


Facs:

(091) 87 4516
(091) 87 4515
(091) 87 4536

(091) 87 4270

 

____________________________________________________

 

Scéim Scoláireachtaí an V.E.C 

Tá cabhair deontais ar fáil do mhic léinn atá ag cur isteach ar chúrsaí lánaimseartha fóchéime nó cúrsaí lánaimseartha iarchéime in Institiúidí aitheanta i Scéim Scoláireachtaí an VEC.

Gliogáil anseo chun tuilleadh eolais a íoslódáil (PDF)

Gliogáil anseo chun Foirm FA1 (Sceideal Glactha Cúrsa Deiridh) a íoslódáil (PDF)

Teagmháil:

Teagmháil:

Seoladh:

 

Scéim Scoláireachtaí an V.E.C 

Coiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe
Coiléar Bán
Baile ?tha an Rí
Co. na Gaillimhe

Guthán:


Facs:

(091) 87 4516
(091) 87 4515
(091) 87 4536

(091) 87 4270

 

____________________________________________________

 

Deontais Ardoideachais 

Tá cabhair deontais ar fáil do mhic léinn incháilithe maidir le Breisoideachas agus le hArdoideachas.

Is ceart do mhic léinn atá ag tosú ar Ollscoil den chéad uair (i.e. ón gCéad Bhliain) dul i dteagmháil lena gComhairle Contae áitiúil.

Teagmháil:

Teagmháil:

Seoladh:

 

An Rannóg um Dheontais Ardoideachais

Comhairle Contae na Gaillimhe
Cnoc na Radharc
Co. na Gaillimhe

Guthán:


Facs:

Ríomhphost:

Gréasán:

(091) 50 9322


(091) 50 9010
 

Maidir le mic léinn iarchéime amach anseo a fuair maoiniú roimhe seo ó Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe,  is ceart dóibh dul i dteagmháil le Rannóg Deontas Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe ag (091) 874516 / (091) 874515 / (091) 874536.

 

____________________________________________________

 

Deontais Iar-Ardteistiméireachta

 
Tá teacht ar chúnamh deontais do mhic léinn incháilithe a théann i mbun Cúrsa iar-Ardteistiméireachta.
 

Gliogáil anseo chun tuilleadh eolais a íoslódáil

Gliogáil anseo chun Foirm FA1 (Sceideal Glactha Cúrsa Deiridh) a íoslódáil

 

 
Teagmháil:

 

Teagmháil:

Seoladh:

 

Scéim Scoláireachtaí an V.E.C 

Coiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe
Coiléar Bán
Baile ?tha an Rí
Co. na Gaillimhe

Guthán:


Facs:

(091) 87 4516
(091) 87 4515
(091) 87 4536

(091) 87 4270

 

Scoláireachtaí Spóirt 

Tá an Deontas Spóirt do Dhaoine Óga 2007 ar fáil chun cabhrú le costais leanúnacha Clubanna agus Grúpaí Óige agus cuimsíonn sé Scéim Deontais agus Deontas Traenála.

 

Teagmháil:

Teagmháil:

Seoladh:

 

Seán Duffy

An Rannóg um Scoláireachtaí Spóirt
Coiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe
Coiléar Bán
Baile ?tha an Rí
Co. na Gaillimhe

Guthán:

Facs:

Ríomhphost:

(091) 87 4517
(091) 87 4519

(091) 87 4270

 

____________________________________________________

 

Deontais Óige 

Téacs

?oslódáil anseo

?oslódáil anseo

 

Teagmháil:

Teagmháil:

 

Seoladh:

 

Louise Ryan

Oifigeach Deontas na nÓg

Coiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe
Coiléar Bán
Baile ?tha an Rí
Co. na Gaillimhe

Guthán:

Facs:

Ríomhphost:

(091) 87 4539

(091) 87 4270

   
 
Deontais Oideachas Pobail

Cliceáil anseo chun Foirm Iarratais a íoslódáil

 

Contact:

Teagmháil:


Seoladh :

Maire Uí Éanaigh

Éascaitheoir Oideachas Pobail
Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe
Coiléar Bán
Baile ?tha an Rí
Co. na Gaillimhe

Guthán:


Facs:


Ríomhphost:

(091) 87 4542


(091) 87 4270

___________________________________________________________________________________________________

Naisc Úsáideacha

 

Láithreán gréasáin na Roinne Oideachais & Eolaíochta:

Láithreán Gréasáin studentfinance.ie:

  barr an leathanaigh