Teangacha Oifigiúla

  Oifig� Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe, Baile �tha an R�
   
 


Scéim Teanga Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe ullmhaithe faoi Alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Cliceáil anseo lenár mbróisiúr a íoslódáil


Breacadh

Breacadh

Achmhainn Aosoideachais trí Ghaeilge sa Ghaeltacht


Bunaíodh Breacadh sa bhliain 2000 mar chomhfhiontar idir na Coistí Gairmoideachais

agus comhlachtaí Páirtíochta sna réigiúin Ghaeltachta.

Acmhainn aosoideachais í Breacadh a chuireann tacaíocht ar fáil do na Coistí

lena gcuid seirbhísí do dhaoine fásta a chur ar fáil trí Ghaeilge sa Ghaeltacht.


Tugann Breacadh tacaíocht do na Coistí Gairmoideachais trí leabhair agus ábhair eile
foghlama a chur ar fáil do ranganna agus trí thacaíocht a chur ar fáil le traenáil theagascóirí
agus le fógairt na seirbhísí Gaeilge.

Cliceáil anseo lenár mbróisiúr a íoslódáil (pdf)

Breacadh

Casla

Co. na Gaillimhe

Éire.

 

Fón: 091-506846

Rphost:

www.breacadh.ie


barr an leathanaigh