Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas BTEI

  Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas BTEI SuĂ­mh
 

“All Learning begins when our comfortable ideas turn out to be inadequate.� - John Dewey

ForbhreathnĂş

Ó seoladh é in 2002, tá go leor déanta ag an Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas chun acmhainn na hearnála foirmiúla oideachais a neartú le freastal ar riachtanais na ndaoine aonair, na bpobal agus na sochaí, riachtanais a bhíonn ag athrú.

Cuireann an Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas (B.T.E.I) deiseanna ar fáil do dhaoine óga agus do dhaoine fásta a d'fhág an t-oideachas foirmiúil go hóg, b'fhéidir, Filleadh ar Oideachas (Fás).
Tá an clár sin deartha le haghaidh scileanna a fhorbairt de réir mar a bhíonn riachtanais ann dóibh.

 

Cuireann Cláir Pháirtaimseartha faoi BTEI ar fáil:

 • Deis do dhaoine Ăłga agus fásta Filleadh ar Oideachas (Fás).
 • Bealach eile isteach dĂłibhsean san ionad oibre ar mhaith leo a gcuid scileanna a uasghrádĂş le teacht le riachtanais a bhĂ­onn ag teacht chun cinn.
 • Deis le haghaidh oideachas agus oiliĂşint a chomhcheangal le teaghlach, obair agus freagrachtaĂ­ eile.

Tugtar tosaíocht do dhaoine aonair agus grúpaí a mbíonn baic shonracha nó ghéara roimh a rannpháirtíocht. Is é aidhm ghinearálta BTEI rannpháirtíocht daoine óga agus fásta, ar a mbíonn níos lú ná oideachas sinsir dara leibhéal, a mhéadú i raon deiseanna foghlama solúbtha.

Cuirtear na cúrsaí ar fad ar fáil ar bhonn páirtaimseartha agus bíonn deis ann teisteasú náisiúnta a fháil (FETAC).

 

SpriocghrĂşpa:

Is aidhm do na cúrsaí páirtaimseartha faoi B.T.E.I. breisoideachas a dhéanamh níos inrochtaine go ginearálta. Tugtar ardtosaíocht do dhíriú ar dhaoine aonair agus grúpaí a mbíonn baic shonracha nó ghéara roimh a rannpháirtíocht agus a mbíonn sé níos deacra iad a thabhairt isteach sa phróiseas foghlama foirmiúla.

 • Daoine fásta nĂł daoine Ăłga a bhĂ­onn os cionn 16 agus a d'fhág an scoil gan aon cháilĂ­ochtaĂ­ foirmiĂşla nĂł gan acu ach cáilĂ­ochtaĂ­ Ă­sle nĂł leibhĂ©il Ă­sle litearthachta
 • Daoine atá dĂ­fhostaithe go fadtĂ©armach agus iadsan atá i mbaol a bheith dĂ­fhostaithe go fadtĂ©armach, go háirithe iadsan sna haoisghrĂşpaĂ­ nĂ­os sine
 • Daoine nach bhfuil ag obair ach nach bhfuil cáilithe le bheith ar an mBeo-Chlár
 • Daoine sa lucht saothair a bhfuil riachtanais scileanna bunĂşsacha acu
 • Mná faoi mhĂ­bhuntáiste a bhfuil bac faoi leith roimh a bpáirtĂ­ocht
 • Fir faoi mhĂ­bhuntáiste, ar a n-áirĂ­tear fir faoin tuath a bhraitheann scoite amach
 • TuismitheoirĂ­ Aonair agus daoine eile a bhfuil freagrachtaĂ­ cĂşraim orthu a choisceann orthu a bheith rannpháirteach i gcĂşrsaĂ­ lánaimseartha
 • Lucht SiĂşil
 • Daoine gan DĂ­dean
 • MĂ­-ĂşsáideoirĂ­ Substainte
 • IarchiontĂłirĂ­
 • Daoine faoi MhĂ­chumas
 • Daoine nach BĂ©arla a máthairtheanga, a dteastaĂ­onn tacaĂ­ochtaĂ­ litearthachta agus teanga uathu

 

Ă?iseanna For-rochtana:

Feidhmíonn na cláir B.T.E.I. ag suímh éagsúla ar fud an chontae mar chuid den chur chuige ceantarbhunaithe.

 

barr an leathanaigh