Ealaíona & Cultúr

  Co-operation with other Institutions around County Galway Ireland
   
 

 

Breacadh

Breacadh


Achmhainn Aosoideachais trí Ghaeilge sa Ghaeltacht

Bunaíodh Breacadh sa bhliain 2000 mar chomhfhiontar idir na Coistí Gairmoideachais
agus comhlachtaí Páirtíochta sna réigiúin Ghaeltachta.


Acmhainn aosoideachais í Breacadh a chuireann tacaíocht ar fáil do na Coistí

lena gcuid seirbhísí do dhaoine fásta a chur ar fáil trí Ghaeilge sa Ghaeltacht.


Tugann Breacadh tacaíocht do na Coistí Gairmoideachais trí leabhair agus ábhair

eile foghlama a chur ar fáil do ranganna agus trí thacaíocht a chur ar fáil le traenáil

theagascóirí agus le fógairt na seirbhísí Gaeilge.

Cliceáil anseo lenár mbróisiúr a íoslódáil (pdf)

Breacadh

Casla
Co. na Gaillimhe
Éire 

Fón: 091-506846
Rphost:

www.breacadh.ie

barr an leathanaigh