Séanadh an Láithreáin

 

Tá gach iarracht déanta a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar an láithreán seo iomlán agus cruinn. A mhéid is eol dúinne tá an t-eolas anseo fíor agus cruinn, tráth a fhoilsithe, agus is chun críche eolais amháin é. Níl aon dliteanas ar Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe as aon chaillteanas ná damáiste a thagann as an eolas seo a úsáid.

 

 

 

 

 

 

barr an leathanaigh