Gailearaí Grianghraf

  'Do Sheans le Gaeilge', Clár feasacháin maidir le seirbhísí tacaíochta
d’fhorbairt na Gaeilge in Oirthear na Gaillimhe, 2 Nollaig 2008
 


Páid Ó Neachtain, Peter Feeney (Mayor), Seosamh MacDonncha, Tomás Breathnach, Pádraig Ó Baoill

Páid Ó Neachtain,
An Comh. Peter Feeney, Méara Chontae na Gaillimhe,

Seosamh MacDonncha,
Tomás Breathnach,

Pádraig Ó Baoill


Ag dul le ‘Seans’ bhí Máire Rós Ní Chonraoi, Scoil �de Naofa, Baile Locha Riach agus Bríd Ní Fhaoláin, Ardscoil Mhuire, Béal �tha na Slua.
Ag dul le ‘Seans’ bhí Máire Rós Ní Chonraoi, Scoil �de Naofa, Baile Locha Riach agus Bríd Ní Fhaoláin, Ardscoil Mhuire, Béal �tha na Slua.

Seán Phadraic
Diarmaid De Faoite ar stáitse agus é i mbun a sheó aonair 'Sean Phádraic'

 


Gradam Comhar Creidmheasa

Pat Lawless ag glacadh le Gradam thar ceann Comhar Creidmheasa Locha Riach ó Sheosamh Mac DonnchaGradam Loughrea Notes

Dearbhla Geraghty ag fáil Gradam ar son 'Loughrea Notes' ó Sheosamh Mac Donncha


Seoladh Yanki Duidil

Seoladh 'Yanki Duidil' ag an údar Ré Ó Laighléis, i gcuideachta an ealaíontóra, Alison Mhic Cormaic

 


Spraoicheist

�ine agus Úna Ní Fhlanagáin agus Pádraig Ó Fearaíl i mbun Spraoicheist


 

Oiliúint don Lucht Taistil - Ionad Oideachais Naomh Breandán, Baile Locha Riach

 


Ag damhsadh "Lá Gaelach", Seachtain na Gaeilge 2007


Ceoltóirí agus cuairteoirí a bheas i láthair
"Lá Gaelach",
Seachtain na Gaeilge 2007


Ceoltóirí a bheas casadh
"Lá Gaelach",
Seachtain na Gaeilge 2007

 


Grianghraf glactha "Lá Gaelach",
Seachtain na Gaeilge 2007


Judy Brady, Teagascóir in
Ionad Oideachais Naomh Breandáin, Baile Locha Riach


Foghlaimeoirí in
Ionad Oideachais Naomh Breandán, Baile Locha Riach

 

Foireann
Ionad Oideachais
Naomh  Breandán,
Baile Locha Riach


Daoine i mbun comhrá in
Ionad Oideachais Naomh
Breandán, Baile Locha Riach


Rang JCSP 2007 ag bronnadh
seic ar Colette Coen ó Ospís na Gaillimhe

 

Eachtraíocht Allamuigh

 


Rópadóireacht Anuas


Curachóireacht


Ag Fánaíocht

 


Ag Fánaíocht san Fhairche


Toinníocht Gaoithe i nGaillimh


Uaimheadóireacht i nGaillimh

 

Radharcra Bhaile �tha an Rí agus na Gaillimhe

 


Caisleán Bhaile �tha an Rí


Ionad Oidhreachta Bhaile �tha an Rí


�irse Stairiúil Bhaile �tha an Rí

 


Baile Bhaile �tha an Rí


Tobar Mhuire, Baile �tha an Rí


Tírdhreach na Gaillimhe

 


Caisleán agus Abhainn


Prióireacht Dhoiminiceach


An Ghrian ag dul faoi os cionn Loch Bhaile Locha Riach

 


Mainistir Bhaile Locha Riach


Mainistir agus
Reilig Bhaile Locha Riach


Gairdíní na Mainistreach
Bhaile Locha Riach

 

barr an leathanaigh