Scoileanna & Coláistí

  Scoileanna agus Coláistí i gCoiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe
 
     

Gairmscoil Bhaile ?tha an Rí

Príomhoide:

Alan Mongey

Seoladh:

An Ghairmscoil,
Baile ?tha an Rí,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

091-844159

Facs:

091-845149

Ríomhphost:

 

Gairmscoil Éinne
(Gairmscoil Chill Rónáin)

Príomhoide:

Mícheál Ó Goill

Seoladh:

Gairmscoil Éinne,
Cill Rónáin, Oileáin ?rann
Cuan na Gaillimhe

Guthán:

099-61184

Facs:

099-61490

Ríomhphost:

   
     

Coláiste an Eachréidh, Baile ?tha an Rí

Príomhoide:

Brian Ó Maoilchiaráin

Seoladh:

Coláiste an Eachréidh
Baile ?tha an Rí
Co. na Gaillimhe

Guthán:

091-874539

Facs:

 

Ríomhphost:

 

Gairmscoil Fheichín Naofa
Corr na Móna

Príomhoide:

?ine Bhreathnach

Seoladh:

Gairmscoil Fheichín Naofa,
Corr na Móna,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

094-9548006

Facs:

094-9548452

Ríomhphost:

     

Coláiste Cholmcille, Indreabhán

Príomhoide:

Gearóid Ó Dubhlaoich

Seoladh:

Coláiste Cholmcille,
Indreabhán,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

091-593119

Facs:

091-593696

Ríomhphost:

 

Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin

Múinteoir i bhFeighil:

Mary Ann Ní Chonghaile

Seoladh:

Coláiste Naomh Eoin,
Inis Meáin, Oileáin ?rann,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

099-73991

Facs:

099-73991

Ríomhphost:

 
     

Coláiste Ghobnait, Inis Oírr

Príomhoide:

Bríd Uí Dhonncha

Seoladh:

Coláiste Ghobnait,
Inis Oírr, Oileáin ?rann,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

099-75016

Facs:

099-75016

Ríomhphost:

 

Gairmscoil Naomh Bríd,
Baile Locha Riach

Príomhoide:

Seán Connolly

Seoladh:

Gairmscoil Naomh Bríd,
Baile Locha Riach,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

091-841919

Facs:

091-842647

Ríomhphost:

     

Gairmscoil Naomh Iarfhlatha
An Creagán

Príomhoide:

Mattie Kilroy

Seoladh:

Gairmscoil Naomh Iarfhlatha
An Creagán, Béal ?tha na Sluaighe,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

090-9679231

Facs:

090-9679770

Ríomhphost:

 

Gairmscoil Chilleáin Naofa,
An Cnoc Breac

Príomhoide:

Pádraig Kelly

Seoladh:

Gairmscoil Chilleáin Naofa,
An Cnoc Breac, Béal ?tha na Sluaighe,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

090-9675811

Facs:

090-9675773

Ríomhphost:

     

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc

Príomhoide:

Máire Ní Chéidigh

Seoladh:

Gairmscoil na bPiarsach,
Ros Muc,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

091-574100

Facs:

091-574889

Ríomhphost:

 

Coláiste Ardeaspag Mhic Héil, Tuaim

Príomhoide:

Eileen Delaney

Seoladh:

Coláiste Ardeaspag Mhic Héil,
Tuaim,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

093-24237

Facs:

093-26570

Ríomhphost: