Oideachas d'Aosaigh & Pobail

�Saolaítear gach duine le buanna ar leith. Braitheann feidhmiú slán ár bpobail ar an gcumas gach bua a fhorbairt�. - Peter Senge, ‘The Learning School�.

Forbhreathnú

Cuireann an tSeirbhís Oideachais d'Aosaigh roinnt clár oideachais ar fáil ar fud na tíre. Déantar an tseirbhís a riaradh trí cheanncheathrú an Choiste Gairmoideachais ag Coiléar Bán, Baile �tha an Rí, Co. na Gaillimhe. Cuireann an tSeirbhís Oideachais d'Aosaigh clár oideachais atá cuimsitheach iomlán agus uileghabhálach ar fáil dá foghlaimeoirí go léir. Tá sé mar aidhm ag an tseirbhís go ndéanann gach duine a thagann chun staidéar a dhéanamh leibhéal a oireann dá mbuanna agus dá gcumas.

Gaillimh Thoir agus Thiar

Tá VEC Chontae na Gaillimhe roinnte in dhá réigiún - déanann duine de bheirt Oifigigh Oideachais d'Aosaigh gach réigiún a bhainistiú.

Réigiúin na Gaillimhe Thoir agus Thiar

Oifigigh Oideachais d'Aosaigh:

 
 

Gaillimh Thoir

  Eithne Nic Dhonnchadha, Oifigeach Oideachais d'Aosaigh
Oifigeach Oideachais d'Aosaigh:
Eithne Nic Dhonnchadha
  Fón: 091-874538
  Facs: 091-874270
  Ríomhphost:
     
  Rúnaí: Olivia Monaghan
  Fón: 091-874533
  Facs: 091-874270
  Ríomhphost:
  Gréasán:
 
 

Gaillimh Thiar

  Seán MacLochlainn Oifigeach Oideachais d'Aosaigh
Oifigeach Oideachais d'Aosaigh:

Seán Mac Lochlainn
  Fón: 091-866912
  Facs: 091-557177
  Ríomhphost:
     
  Rúnaí: Claire Doyle
  Fón: 091-866912
  Facs: 091-557177
 

Ríomhphost:

 

     
 
Seirbhís Oideachas Pobail

Sonraí teagmhála

Teagmháil:


Seoladh:

Seoladh:

Máire Uí Éanaigh


Éascaitheoir Oideachas Pobail
Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe
Coiléar Bán
Baile �tha an Rí
Co. na Gaillimhe

Guthán:


Facs:

Foireann:

091-874260


091-874270

Olivia Monaghan
(Oideachas d'Aosaigh/Rúnaí C.E.F.)

 

Léargas ar an tSeirbhís / Cláir agus Teastais a Thairgtear

Tugann an tSeirbhís Oideachas Pobail tacaíocht le hOideachas Pobail a fhorbairt ar fud an chontae. Is cuid í de Sheirbhís Oideachais ar feadh an tsaoil d'Aosaigh Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe agus cuireann sí cúnamh airgid ar fáil mar thacaíocht do ghrúpaí pobail agus deonacha ar mian leo cláir oideachais a reáchtáil ina gceantar féin.

Spriocghrúpa:

Grúpaí Pobail agus Deonacha

Acmhainní & Saineolas atá ar Fáil:

Tá comhairle agus cúnamh ar fáil d'eagraíochtaí deonacha agus pobail chun forbairt agus cothú grúpaí foghlama pobalbhunaithe nua a chur chun cinn.

Cuireann an tSeirbhís Oideachas Pobail iad seo a leanas ar fáil:

  • Tacaíocht do ghrúpaí oideachas pobail nua agus do chinn atá ann cheana i bhfoirm ionchuir theicniúla, riaracháin agus oideachasúla.
  • Comhpháirtíochtaí agus naisc a fhorbairt agus a spreagadh le soláthróirí reachtúla agus eile.
  • Ról na hearnála a chur chun cinn maidir le tacaíocht a thabhairt d'fhor-rochtain agus d'atreorú chuig an earnáil reachtúil.
  • Teagmháil a choinneáil maidir le ceisteanna a bhaineann le dearbhú cáilíochta, creidiúnú agus teisteasú.

Is féidir cúnamh a fháil chun Filleadh ar an Oideachas a fheidhmiú ar fud an chontae tríd an tseirbhís seo.

Amanna:

Cuirtear amanna na gclár in oiriúint do riachtanais na ngrúpaí Pobail agus Deonacha.

Deontais Oideachas Pobail:
Cliceáil anseo chun Foirm Iarratais a íoslódáil.


barr an leathanaigh