Timire Gaeilge

  County Galway VEC Ireland
 

"Baineann an Ghaeilge leis an tír seo amháin mar theanga labhartha pobail agus tá buntábhacht ag baint léi mar sin d'fhéiniúlacht phobal na hÉireann agus d'oidhreacht dhomhanda."

Sliocht as Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge, Nollaig 2006

   
 

Teagmháil:

 

Seoladh:

Tomás Breathnach

Timire Gaeilge

Timire Gaeilge
Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe
Coiléar Bán
Baile Ă?tha an RĂ­
Co. na Gaillimhe

Guthán:

Facs:

RĂ­omhphost:

Tomas Breathnach, Timire Gaeilge091 874524

087 6826795

091 874270

 

Léargas / Faisnéis Chúlra

CĂşrsaĂ­ Samhraidh sa Ghaeltacht

Scéim Scoláireachtaí Gaeilge/Gaeltachta sna Scoileanna

Beidh eolas faoi Scéim Scoláireachtaí Gaeilge 2009 á sheoladh chuig scoileanna go luath.

Tuilleadh Eolais: Tomás Breathnach, 091-874524/087-6826795

 

Forbairt na Gaeilge

 

Forbairt na Gaeilge ag leibhéal pobail

Tá Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe tiomanta do chumasĂş pobail páirt iomlán a ghlacadh i bhforbairt na Gaeilge ina ndĂşiche fĂ©in.  Ar mhaith libh an Ghaeilge a chur chun cinn in bhur gceantair fĂ©in? TapaigĂ­ bhur ndeis anois!   Cuirfidh Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe comhairle agus cĂşnamh ar fáil.  Labhair le Tomás Breathnach, Timire Gaeilge ag 091 874524 / 087 6826795 nĂł rĂ­omhphost

 

Naisc Úsáideacha

GLOR (Gaeilge Locha Riach)

 

 

 

 

 

barr an leathanaigh