Achoimre ?r Seirbhísí

  County Galway VEC Office Athenry Letterfrack Clifden Athenry Carna Ros Muc Leitir Móir An Cheathru Rua Cill Ronáin Indreabhán Oughterard Corr Na Móna An Fhairche Headford Maigh Cuilin Gort Loughrea New Inn Ballinasloe Mountbellew Ballygar Tuam Inis Oírr Inis Meáin
   
 
     

Bhaile ?tha an Rí

-
-
-
-
Ranganna Oíche
Athenry Vocational School
PLC Athenry Vocational School
Coláiste an Eachréidh, Baile ?tha an Rí
     

Thuama

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ógtheagmháil Thuama
Ionad Oiliúna Phobal Thuama
ESOL - Béarla do chainteoirí teangacha eile
Ionad VTOS Tuaim
Ionad Foghlama d'Aosaigh, Tuaim
Coláiste Ard-Easpag Mac Héil
Ionad Oideachais Naomh Benin Tuaim
PLC Coláiste Ard-Easpag Mac Héil
Filleadh ar Oideachas (F?S) - Tuaim / ?th Cinn, Gaillimh Thoir
Filleadh ar Fhoghlaim (Clár de chuid na Comhairle Contae)
     

Béal ?tha na Sluaighe

-
-
-
-
Ógtheagmháil Béal ?tha na Sluaighe
Ionad VTOS Béal ?tha na Sluaighe
Ceardlann Oiliúna Bhéal ?tha na Sluaighe
Ionad Oideachais Theach na Maighdine, Béal ?tha na Sluaighe
     

Baile Locha Riach

-
-
-
-
-
-
-
ESOL - Béarla do chainteoirí teangacha eile
Gairmscoil Naomh Bríd Baile Locha Riach
Ionad Oideachais Naomh Breandán, Baile Locha Riach
PLC Gairmscoil Naomh Bríd, Baile Locha Riach
Baile Locha Riach, Gaillimh Thoir
Filleadh ar Oideachas (F?S) - Baile Locha Riach, Gaillimh Thoir
Filleadh ar Fhoghlaim (Comh. Contae) - Gaillimh Thoir Baile
Locha Riach/Tuaim
     

Leitir Fraic

-
-

-
VTOS Leitir Fraic
Seirbhísí Tacaíochta d'Fhoghlaimeoirí - Seirbhís Aighneachta Gaillimh
Thiar, Connemara & South Galway

Ógtheagmháil Leitir Fraic
     

An Clochán

- Ionad Foghlama d'Aosaigh i nGaillimh Thiar, Maigh Cuilinn / Uachtar Ard
/ An Clochán
     

Uachtar Ard

-
-
-
-
Ranganna Oíche i nGaillimh Thiar
Ionad Foghlama d'Aosaigh i nGaillimh Thiar, Maigh Cuilinn / Uachtar Ard
/ An Clochán

BTEI in Iarthar an Chontae
Seirbhísí Tacaíochta d'Fhoghlaimeoirí - Seirbhís Aighneachta Gaillimh
Thiar, Connemara & South Galway
     

An Fhairche

- Ionad Oideachais Allamuigh Cheapach na gCapall
     

Corr Na Móna

- Gairmscoil Fheichín Naofa Corr na Móna
     

Carna

- Filleadh ar Oideachas (F?S) - Carna, Gaillimh Thiar
     

Leitir Móir

- Ógtheagmháil Leitir Móir
     

An Cheathrú Rua

- Scéimeanna Litearthachta d'Aosaigh - Cladhnach
     

Maigh Cuilinn

-
-
Oideachas d'Aosaigh agus Oideachas - Pobail Ranganna Oíche i
nGaillimh Thiar
     

Indreabhán

- Coláiste Cholmcille
     

?th Cinn

-
-
ESOL - Béarla do chainteoirí teangacha eile
Ionad Foghlama d'Aosaigh i nGaillimh Thoir, ?th Cinn
     

An Gort

-
-
-
ESOL - Béarla do chainteoirí teangacha eile
Filleadh ar Oideachas (F?S) - Gaillimh Thiar
Filleadh ar Fhoghlaim - Gaillimh Thiar
     

Inis Meáin

- Coláiste Naomh Eoin
     

Inis Oírr

- Coláiste Ghobnait
     

Chill Rónáin

- Gairmscoil Éinne
     

An Creagán

-
-
Gairmscoil Naomh Iarfhlaith
PLC Gairmscoil Naomh Iarfhlaith
     

An Cnoc Breac

-
-
Gairmscoil an Chnoic Bhric
PLC Gairmscoil an Chnoic Bhric
     

Ros Muc

-
-
Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc
VTOS Ros Muc
     

Bhéal ?tha Ghártha

- Ionad Oideachais Bhéal ?tha Ghártha

 

barr an leathanaigh