Scoileanna & Coláistí - Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc

 
Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc Craobh Oilimpeach Liathróid Láimhe Lá Spóirt Ghairmscoil na bPiarsach Ros Muc Lá Spóirt Ghairmscoil na bPiarsach Ros Muc
Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc
Craobh Liathróid Láimhe
Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc
Lá Spóirt
Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc
Lá Spóirt
 

 

Sonraí teagmhála

 

Príomhoide:

Seoladh:

 

Máire Ní Chéidigh

Gairmscoil na bPiarsach,
Ros Muc,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

Facs:

Ríomhphost:

Gréasán:

091-574100

091-574889

[email protected]

 

 

Stair Achomhair/Cúlra na Scoile

Tá an scoil oscailte ó 1934. Tá sí ag cur oideachais ar mhuintir na háite ón am sin ar aghaidh. Ar dtús, ní raibh ach 3 sheomra sa scoil, seomra Eolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile agus seomra Ginearálta (Seomra Lár). Tá an seomra lár fós i núsáid díreach mar a bhí ó thús ama. Ina dhiaidh sin tógadh an seomra Adhmadaíocht, Miotalóireacht agus na seomraí eile.

I dtús na naoíchadaí bhí iarsmalann beag sa scoil i gcuimhne Phádraic Mac Piarais. Bhí bailiúcháin litirteacha scríbhinní agus nithe eile san iarsmalann seo. Usáidtear an seomra mar seomra Ríomhairí anois.

Is go dtí leibhéal an Mhéan Teistiméireachta a bhí an scoil ag feidhmiú go dtí 1987.

I 1987 cuireadh an chúrsa Ard Teistiméireachta ar fáil. Mhéadaigh uimhir na scoláirí dá réir suas go dtí trí scór agus ós a chionn. Faoi Láthar tá 48 scoláire sa scoil. Bhíodh ranganna oíche ar fáil i réimse leathan ábhair.

Tá an scoil sa gClár Deis rud atá an-tábhachtach. Ag an bpointe seo tá an scoil ag forbairt córas tacaíocht chun freastal ar scoláiri a mbeadh éileamh acu ar.

Glacann an scoil páirt gníomhach i gcúrsaí spóirt agus chuile chineál ocáidí cultúrtha. Tá mórtas áite agus cine go láidir sna scoláirí agus an suim acu sa gcultúr gaelach.

Beidh an scoil ag comóradh 75 bliain ar an fhód i 2009.

 

Bord Bainistíochta

Rúnaí: Máire Ní Chéidigh Cathaoirleach, Tomás Mac Gloinn
       
  Seosamh Ó Cuaig
Michael J. Kilgannon
Mairéad Mhic Dhonnchadha
Féilim Ó Neachtain
  Bridie Uí Chonámha
Róisín Uí Shúilleabhain
Mairéad Uí Mhainnín
Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc An Chéad Bhliain 07/08 Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc ag Bronnadh Gaisce 2007 Feachtas Ghairmscoil na bPiarsach Ros Muc do Concern Nollaig 2006
Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc
An Chéad Bhliain 07/08
Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc
ag Bronnadh Gaisce 2007
Gairmscoil na bPiarsach Ros Muc
Feachtas Nollag Concern 2006

 

Pearsanra/Foireann na Scoile

Príomhoide: Máire Ní Chéidigh Leas-Phríomhoide: Félim Ó Neachtain
       
  Bridie Uí Chonámha
Pól Ó Neachtain
Mary-Ann Nic Dhonnchadha
Peadar Mac Donncha
Patricia Uí Fhlaithearta
  Brian Ó hAnnaidh
Anna Ní Dhomhnaill
Mairín Ní Mhainnín
  Cúntóir Ranga: Máirín Ní Fhiannaigh    
Rúnaí: Gearóidín Uí Chonaire Glantóir
Freastalaí
Máirín Uí Dhroighneáin
Seán Bheiligh

barr an leathanaigh

 

?bhair ar Fáil

Teastas Sóisearach

Ardteistiméireacht

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Stair
Fraincis
Staidéar Gnó
Ríomhairí
Adhmadóireacht
Grafaic Theicniúil
Eacnamaíocht Bhaile
Miotalóireacht
Eolaíocht
Oideachas Reiligiúnach
Oideachas Saoránach, Sóisialta & Polaitiúil (OSSP)
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Stair
Fraincis
Fisic & Ceimic
Bitheolaíocht
Gnó
Eacnamaíocht Bhaile
Líníocht Theicniúil
Teicneolaíocht Innealtóireacht
Teicneolaíocht Ailtireachta
Oideachas Reiligiúnach

 

 

Uimhreacha Rollaithe

2008-2009 = 48

 

 

Roghanna Iar-ardteistiméireachta

Níl aon roghanna PLC faoi láthair.

 

 

Gaisce Spóirt

 • Scolairí ar phainéal na Gaillimhe i bpeil na mban faoi aois.

 

barr an leathanaigh

 

Éachtaí Scoláirí

 • Duaiseanna i gComórtais Amhránaíocht Fleadh Cheoil na Gaillimhe, Connacht agus na hÉireann agus comórtais eile.
 • Brat Glas bainte amach ag an scoil i 2008.
 • Foireann buachaillí agus cailíní san Liathróid Láimhe Oilimpeacha.

 
Imeachtaí Eile

 • Turas go hIonad Eachtraíochta
 • Taithí Oibre - dhá sheachtain
 • Cúrsa Déanta Fiseáin
 • Gaisce an Uachtaráin
 • Ceardlann Scríbhneoireachta - Filíochta
 • Cúrsa Iascaireachta
 • Cúrsa ECDL

 

An Nuacht is Déanaí

 

 

Beartais

 

 

Ráiteas Misin

Sí an aidhm atá againn ná timpeallacht foghlama a chruthú le gnéithe intleachtúla, fisiciúla, morálta, spioradálta, aeistéiticiúla agus mothúchánacha do gach scoláire a fhorbairt agus na scoláirí a spreagadh chun an sprioc is airde a bhaint amach ar son a leasa pearsanta féin agus a bpobal. Tá sé mar chuspóir againn ár dteanga, ár noidhreacht agus ár ndúchas a spreagadh agus a chaomhnú ar chuile bhealach agus mórtas cine a chothú.

 

Beartas Iontrála

 

 

Cód Iompair / Cód Smachta

 

 

Beartas Obair Baile

 

 

Féilire Scoile

2008-2009


Deireadh Fómhair 2008 lár téarma 27 - 31 Deireadh Fómhair 2008 san áireamh
Cruinnithe tuismitheoirí/múinteoirí 4 Samhain 2008
Nollaig 2008 Dúnfaidh na scoileanna ar fad an 23 Nollaig 2008 agus sin é an lá deiridh den téarma scoile. Osclóidh na scoileanna ar fad an 7 Eanáir 2009.
Lár téarma Feabhra 2009 Sos lár téarma 2009 - Dúnfaidh Iar-bhunscoileanna ón 16 go 20 Feabhra 2009 san áireamh.
Scrúduithe Macasamhla 23 Feabhra go dtí 1 Márta
Oiche Oscailte 26 Feabhra 2009
Lá Oscailte Dátaí le deimhniú
Dátaí Tábhachtacha Dátaí le deimhniú
Lá le Phádraig Dé Máirt, 17 Márta 2009
Béaltrialacha Fraincise/Gearmáinse Dátaí le deimhniú
Béaltriail na Gaeilge Dátaí le deimhniú
Cáisc 2009 Dúnfaidh na scoileanna ar fad an 3 Aibreán 2009 agus sin é an lá deiridh den téarma scoile. Osclóidh na scoileanna ar fad an 20 Aibreán 2009.
Seó Tallann na Scoile Dátaí le deimhniú
Scrúduithe Praiticiúla Dátaí le deimhniú
Lá na nDuaiseanna Dátaí le deimhniú
Aifreann Fágála Scoile Dátaí le deimhniú
Lá Saoire Bainc Dé Luain, 4 Bealtaine 2009
Saoire an tSamhraidh 29 Bealtaine 2009
Lá Saoire Bainc Dé Luain, 1 Meitheamh 2009
Ardteistiméireacht agus Teastas Sóisearach Dé Céadaoin, 3 Meitheamh 2009

 

barr an leathanaigh

 

Leabharliosta

 

 

Cur síos ar an Éide Scoile

Buachaillí agus Cailíní
Éide dhúghorm le Suaitheantas agus Léine Bhán Póló

 

barr an leathanaigh