Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS)

Critéir Cháilitheachta

  Suímh Scéimeanna Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS)
 

Leathnaíodh na critéir cháilitheachta ó bunaíodh é. ?irítear anois ann daoine:

 • atá dífhostaithe* le sé mhí nó níos mó
 • atá os cionn 21 bliain d'aois

 

*Dífhostaithe - áirítear ar na catagóirí cáilithe:

 • cúnamh dífhostaíochta
 • sochar dífhostaíochta
 • íocaíocht do theaghlach le haon tuismitheoir amháin
 • liúntas míchumais
 • sochar míchumais
 • pinsean easláine
 • creidmheasanna
 • cleithiúnaí céile aon duine díobh sin

 

Leanfaidh rannpháirtithe leo ag fáil:

 • a dteidlíochtaí leasa shóisialaigh & a liúntas béile
 • liúntas taistil, sa chás go gcónaíonn siad 3 mhíle nó níos mó ón Ionad

 

?ocfar bónas �31.80 sa tseachtain leosan thuas* (ach amháin iadsan atá ag síniú le haghaidh creidmheasanna agus cleithiúnaithe céile) sa chás go bhfuil an íocaíocht á fáil acu le bliain, ar a laghad, sula ndeachaigh siad ar VTOS.

 

barr an leathanaigh