Scoileanna & Coláistí - Gairmscoil Naomh Bríd Baile Locha Riach

 
Amharc ón aer ar Ghairmscoil Naomh Bríd Baile Locha Riach Gairmscoil Naomh Bríd Baile Locha Riach Spórt Gairmscoil Naomh Bríd Baile Locha Riach Spórt
 

 

Sonraí teagmhála

 

Príomhoide:

Seoladh:

Seán Connolly B.Tech.Ed., A.T.O.

Gairmscoil Naomh Bríd,
Baile Locha Riach,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

Facs:

Ríomhphost:

Gréasán:

091-841919

091-842647

 

 

Stair Achomhair/Cúlra na Scoile

Scoil iar-bhunoideachais í Gairmscoil Naomh Bríd faoi choimirce Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe. Cuireadh tús le Gairmoideachas i mBaile Locha Riach in 1932. I Halla na Measarthachta a bhíodh na ranganna ar siúl. Sa bhliain 1958 tógadh foirgneamh nua i Sráid na Mainistreach.

Nuair a cuireadh tús le saoroideachas tháinig fás gasta ar an scoil agus in 1983, tógadh an scoil reatha ar láithreán naoi n-acra in Mount Pleasant.

Cuireadh go leor saoráidí breise ar fáil ó 1983 ar mhaithe leis na daltaí agus an pobal máguaird. ?irítear orthu sin páirceanna imeartha, seomraí gléasta, halla spóirt, seomraí ranga agus saoráidí uile-aimsire léim ard agus léim fhada.
Tá d'ádh ar dhaltaí Naomh Bríd a bheith ag staidéar sa timpeallacht fhoirfe. Tá an scoil suite ar láithreán álainn tírdhreachtaithe léibhinn. Ritheann sruthán breac tríd agus páirceanna imeartha agus cúirteanna crua ar an dá thaobh de. Foirgneamh mór aon stóir í an scoil ina bhfuil 31 seomra, 15 sheomra speisialtóireachta agus 16 sheomra uilefhóntacha. Tá halla mór spóirt inti ina bhfuil trealamh agus deiseanna le freastal ar riachtanais oideachais uile ár gcuid daltaí.

 

Bord Bainistíochta

Ionadaithe an Choiste Gairmoideachais:

Ionadaithe na dTuismitheoirí:

Séamus Hynes
Betsy Maloney
Comh. Bridie Willers
Comh. Willie Burke

Paula Burke
Michael Flanagan

   

Ionadaithe na Múinteoirí:

Príomhoide / Leas-Phríomhoide:

Delma Hennigan
Eugene Spellman

Seán Connolly
Jim Wall

 

barr an leathanaigh

 

Pearsanra/Foireann na Scoile

Príomhoide: Seán Connolly B.A., H Dip. C.T.G.
     
Leas-Phríomhoide / Gaeilge: J. Wall B.A., A.T.O., T.T.G. C.T.G.
     
Gaeilge/Tíreolaíocht: A. Mulkerrins B.A., B.Comm., A.T.O.
Teastas in Oideachas Feabhais Béarla / Tíreolaíocht: M. Coyle B.Comm., H Dip.., C.T.G.
Matamaitic / Ríomhairí / Fisic / Matamaitic Fheidhmeach: M. Newell B.Sc., H Dip., C.T.G.
Staidéar Gnó / Clóscríobh / Ríomhaireacht: M. Mulkerrins B.Comm., H Dip.., C.T.G.
Fraincis, Béarla M. Murphy B.A., H Dip., C.T.G.
Gnó / Cuntasaíocht / Staidéar Gnó: M. Raftery B.Comm., H Dip., C.T.G.
Staidéar Gnó / Cuntasaíocht: E. Lane B.Comm., H Dip.., C.T.G.
Gaeilge/Eacnamaíocht: M. Linnane B.A., H Dip., T.T.G. C.T.G.
Fraincis, Tíreolaíocht: M. Kilboy B.A., H Dip., C.T.G.
Ceol / Ealaín: E. Chmilar L.R.S.M., C.T.G., Diop. N.C.A.D.
Eacnamaíocht Bhaile: M.Anglim B.Ed., Eac. Bhaile., C.T.G.
Grafaic Theicniúil / Teicneolaíocht ?bhar Adhmad /
Staidéar Foirgníochta:
E. Spellman Diop. Lámhoiliúna, C.T.G.
Innealtóireacht: C. Monaghan M.I., C.T.G.
Grafaic Theicniúil / Teicneolaíocht ?bhar Adhmad / Tógáil: J. Higgins Diop. Lámhoiliúna, C.T.G.
Teicneolaíocht Adhmad / Grafaic Theicniúil T. Coen B.Oid. Teic., C.T.G.
Matamaitic / Eolaíocht: G. Flynn B.Sc., H Dip., C.T.G.
Gairmthreoir / Oid. Reiligiúnach: D. Hennigan B.A., H Dip., Diop. i nGairmthreoir
Matamaitic / Adhmadóireacht / Líníocht: G. Naughton M.I., C.T.G.
Stair / Tíreolaíocht / O.S.S.P.: C. Casey B.A., HDE., C.T.G., Diop. in ICT
Matamaitic: G. O’Flaherty B.A., H Dip., C.T.G.
Eolaíocht/Matamaitic/Bitheolaíocht: A. Lambe B.Sc., H Dip., C.T.G.
Staidéar Gnó / Matamaitic / Ríomhairí: C. Fulham B.A., H Dip., C.T.G.
Gaeilge: L. O’Riordain B.A., A.T.O., T.T.G.
Gearmáinis, Béarla: N. Loftus B.A., H Dip., C.T.G.
Eacnamaíocht Bhaile / Eacnamaíocht: M.Tierney B.Ed., Eac. Bhaile., C.T.G.
Innealtóireacht / Grafaic Theicniúil / GCAT: S. Connolly B. Oid. Teic., H Dip. i Staidéar Oid.
Oid. Reiligiúnach / Béarla: N. Quinn B.Eol. Reil. le Béarla, C.T.G.
Corpoideachas / O.S.P.S.: M. Barrett B.Ed. i gCorpoideachas, C.T.G.
Tíreolaíocht / Béarla: A. Taylor B.A., H Dip., C.T.G.
Béarla / Fraincis / Stair: M. Hynes B.A., H Dip., C.T.G., Diop. Gearrscríobh/Clóscríobh
Béarla / Tíreolaíocht: N. Canavan B.A., C.T.G.
Gaeilge / Matamaitic / O.S.S.P.: D. Charleton B.A., H Dip., C.T.G., T.T.G.
Gaeilge / Béarla: A. Gillard B.A., H Dip., T.T.G.,C.T.G.
Matamaitic / Staidéar Gnó / Cuntasaíocht: N. Kelly B. Comm., H Dip., C.T.G., Diop. Gearrscríobh/Clóscríobh
Eacnamaíocht Bhaile: D. Connelly Diop. in Eac. Bhaile, C.T.G.
Matamaitic, Gnó & Acmhainn: M. Madden B. Comm., H Dip. in Oid., C.T.G
Ceol / Reiligiún: K. Whelan B. Eol. Reil. le Ceol
Ceimic / Matamaitic / Eolaíocht: M. Crimmins B.Sc., H Dip., M.Sc.
Fisic / Matamaitic / Bitheolaíocht / Eolaíocht: H. Shanahan B.Sc. (Oid.)
Fraincis, Gearmáinis: B. O’Donovan B.A., H Dip., C.T.G.
Oideachas Reiligiúnach / Stair / O.S.P.S.: J. Buckley B.A., H Dip.
Eolaíocht Talmhaíochta / Eolaíocht: H. Kennedy B.Sc. (Oid.), C.T.G.
Ealaín, Dearadh, Ceardaíocht, Stair na hEalaíne: S. Geoghegan Treacy B.A. in Oid Ealaíne agus Deartha
Séiplíneach: An tAthair D. Kelly B.D., A.T.O.. in  Oideachas Tréadach

 

barr an leathanaigh

 

?bhair ar Fáil

LEIBHÉAL SÓISEARACH

LEIBHÉAL SINSEARACH

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Eolaíocht
Staidéar Gnó
Oideachas Reiligiúnach
O.S.P.S.
Fraincis
Gearmáinis
Tíreolaíocht
Stair
Grafaic Theicniúil
Corpoideachas
O.S.S.P.
Staidéar Ríomhaireachta
Eacnamaíocht Bhaile
Music
Innealtóireacht Shóisearach
Adhmadóireacht
Ealaín & Ceardaíocht

Stair
Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis
Gearmáinis
Oideachas Reiligiúnach
Staidéar Ríomhaireachta
Ceol
Physics
Ceimic
Bitheolaíocht
Eolaíocht Talmhaíochta
Tíreolaíocht
Líníocht Theicniúil
Corpoideachas
Ealaín
Cuntasaíocht
Staidéar Gnó
Eacnamaíocht
Innealtóireacht
Staidéar Foirgníochta
Eacnamaíocht Bhaile S&E
Matamaitic Fheidhmiúil

 

barr an leathanaigh

 

Uimhreacha Rollaithe

Tá os cionn 599 dalta rollaithe sa scoil.

 

Roghanna Iar-ardteistiméireachta

  • Acmhainní & Saineolas atá ar Fáil: Saoráidí ríomhaireachta suas chun dáta, seomraí ranga.
  • Foireann múinteoireachta ardcháilithe, ar a n-áirítear teagascóirí litearthachta cáilithe.
  • Comhairleoir Treorach ar fáil do chách.

Eagraítear ranganna féinmhaoinithe ar bhonn éilimh
Déanann FETAC (Leibhéil 3-5), E.C.D.L., & City & Guilds cláir a mheasúnú
Tá an tIonad ceangailte le Seirbhís Litearthachta d'Aosaigh Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe.

Cliceáil anseo le haghaidh sonraí breise faoinár gcúrsaí PLC »

 

barr an leathanaigh

 

Gaisce Spóirt

Iománaíocht

Iománaíocht Shóisearach
Bhí an-bhliain ag foireann shóisearach iománaíochta na scoile agus bhuaigh siad Craobh Chonnacht agus Craobh na hÉireann na nGairmscoileanna.
Bhuaigh an fhoireann ar Ghairmscoil an Chnoic Bhric i gCluiche Leathcheannais Chonnacht agus in athimirt, bhuaigh siad ar Ghairmscoil Bhaile ?tha an Rí i gCraobh Chonnacht. Thug sin an fhoireann go dtí an Cluiche Leathcheannais áit ar bhuaileamar Scoil Naomh Colm Bhaile na Croise.
Pobalscoil Bhuiríos Uí Chéin a bhí inár n-aghaidh i gCluiche Ceannais na hÉireann agus tar éis sárthaispeántas sa dara leath, bhuaigh Naomh Bríd ar Bhuiríos Uí Chéin 3-13 le 3-10. Niall Canavan a bhí ina bhainisteoir agus ina thraenálaí ag an bhfoireann.

Iománaíocht na Céad Bhliana
Chuaigh foireann iománaíochta na chéad bhliana chomh fada le cluiche ceannais Chonnacht. Bhuaigh siad ar Ghairmscoil Bhaile ?tha an Rí agus ar Phobalscoil Phort Omna. Bhí Pobalscoil an Ghoirt róláidir, áfach, sa chluiche ceannais - bhuaigh siad orainn le dhá phointe. Ghlacamar páirt freisin i gcomórtas B don chéad bhliain, rud a chinntigh go ndearnadh freastal ar gach duine a raibh suim acu iománaíocht a imirt. Seán Connolly agus John Higgins a thraenáil agus a bhainistigh na foirne.

Iománaíocht an Dara Bliain
Bhuail iománaithe an dara bliain Port Omna, ach theip orainn cáiliú do chluiche ceannais an dara bliain mar bhuail Gort agus Gairmscoil Bhaile ?tha an Rí muid.

Badmantan

Is iad cailíní faoi 19 agus buachaillí faoi 19 Curaidh Chonnacht agus cháiligh siad do Chluichí Ceannais na hÉireann.

Eitpheil

Cadette A buachaillí – Buaiteoirí Chraobh na hÉireann 2006
Cadette C Cailíní – Buaiteoirí Chraobh na hÉireann
Jennifer Barrett roghnaithe ar scuaid fhoireann Shinsir ban na hÉireann.
Cadette buachaillí Curaidh na hÉireann V Tuaisceart Éireann 2006

Lúthchleasaíocht

Curaidh Thrastíre Ghairmscoileanna Chontae na Gaillimhe - Cailíní, buachaillí agus san iomlán.

Raon & Faiche

Rachel Finnegan Curadh Trastíre cailíní Sóisir Scoileanna Chonnacht.
Curadh 1500m cailíní Sóisir Scoileanna Chonnacht agus curiarracht nua aice.

Buachaillí idirmheánach buaiteoirí Sciath Raoin & Faiche.

Eile

  • Bhuaigh William Finnegan Lúthchleasaí Sinsir na Bliana do Bhuachaillí agus bhuaigh a dheirfiúr Sarah Finnegan Lúthchleasaí Sinsir na Bliana do Chailíní.
  • Aisling Hobbins agus Alison Clarke a bhuaigh an Duais Camógaíochta.
  • Bernard Burke agus David Glennon a bhuaigh iománaíocht na chéad bhliana.
  • Ba í Jennifer Barrett Eitpheileadóir Cadette na Bliana & Eitpheileadóir Faoi 19 Chraobh na hÉireann.
  • Ba í Therese Manton Eitpheileadóir Sóisir Cailíní na Bliana.
  • Ba í Claire Lalor Imreoir Sóisir Camógaíochta na Bliana.
  • Fuair Nicola Carty an chéad áit i rannóg na Marcach Aonair sa chéad seó capall a reáchtáil Naomh Bríd agus a bhí ar bun in Ionad Eachaíochta Milchem.

barr an leathanaigh

 

Éachtaí Daltaí

Gradaim

Bhuaigh Brian Sheil, dalta sa cheathrú bliain, Gradam Innealtóireachta toisc go raibh a chuid torthaí sa Scrúdú Innealtóireachta sa Teastas Sóisearach ar cheann den deich gcinn ab fhearr sa tír. Cumann Múinteoirí Teicneolaíocht Innealtóireachta a bhronnann an Gradam.

Fuair Damien Kennedy, scoláire Ardteistiméireachta i nGairmscoil Naomh Bríd in 2006, an dara háit i réigiún na Gaillimhe/Mhaigh Eo sa Chomórtas Innealtóir Óg le gairid. Bíonn an Comórtas bunaithe ar thionscadal i scrúdú na hArdteistiméireachta san Innealtóireacht agus chuaigh tionscadal Damien ar aghaidh go dtí an comórtas Náisiúnta a tionóladh sa Mhuileann gCearr an 24 agus 25 Samhain 2006.

Bhí torthaí na hArdteistiméireachta agus an Teastais Shóisearaigh i Naomh Bríd thar barr in 2006.
Rinne 114 dalta scrúdú na hArdteistiméireachta
rinne 150 dalta scrúdú an Teastais Shóisearaigh.

 

An Nuacht is Déanaí

D'fhág 48 dalta agus 6 múinteoir ar thuras sé lá ar an gCatalóin sa Spáinn ar an gCéadaoin, an 26 Deireadh Fómhair 2006. Thug siad cuairt ar Mhúsaem Salvador Dali in Figueras, na Láithreacha Rómhánacha, Girona agus cathair Barcelona. D'éirigh thar cionn leis an turas ó thaobh an chultúir, an oideachais agus na gné sóisialta de.

Ba iad Helen Shanahan, Mary Crimmins, Geraldine O’Flaherty, Niall Canavan, Brian O’Donovan agus Jim Wall (Ceannaire Grúpa) na múinteoirí a rinne na daltaí a mhaoirseacht.

Léargas
Ghlac Daltaí na hIdirbhliana páirt i gcomórtas a reáchtáil Léargas le haghaidh Lá Eorpach na dTeangacha 2006 a chomóradh.

Idirbhliain
Toisc gur éirigh chomh hiontach le clár Idirbhliana na bliana seo caite, mhéadaigh an líon daltaí a roghnaigh a roghanna sin 100%.

Ba iad buaiceanna 2005: Léiriú Scannáin “Showbands?, Blastbeat agus scátáil oighir. Chomh maith leis an sceideal sóisialta gnóthach, bhí neart ábhar acadúil ann freisin, ar a n-áirítear scrúduithe Nollag agus Bealtaine, scrúduithe E.C.S.L. agus sláinteachas bia. Tugadh cead do na scoláirí timpeallacht na scoile a fhágáil le haghaidh taithí oibre 5 seachtaine agus bhain siad an-taitneamh as.

barr an leathanaigh

 

Beartais

 

 

Ráiteas Misin

 

 

Beartas Iontrála

 

 

Cód Iompair/Cód Smachta

 

 

Beartas Obair Baile

 

 

barr an leathanaigh

 

Féilire Scoile

2008-2009


Deireadh Fómhair 2008 lár téarma 27 - 31 Deireadh Fómhair 2008 san áireamh
Nollaig 2008 24 Nollaig 2008 - 6 Eanáir 2009. Osclóidh na scoileanna ar fad an 7 Eanáir 2009.
Lár téarma Feabhra 2009 Sos lár téarma 2009 - Dúnfaidh Iar-bhunscoileanna ón 16 go 20 Feabhra 2009 san áireamh.
Lá le Phádraig Dé Máirt, 17 Márta 2009
Cáisc 2009 6 - 19 Aibreán 2009. Osclóidh na scoileanna ar fad an 20 Aibreán 2009.
Lá Saoire Bainc Dé Luain, 4 Bealtaine 2009
Lá Saoire Bainc Dé Luain, 1 Meitheamh 2009
Dáta tosaithe scrúduithe an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta Dé Céadaoin, 3 Meitheamh 2009

 

 

Leabharliosta

 

 

barr an leathanaigh

 

Cur síos ar an Éide Scoile

Éadaí Scoile

Cailíní:  
Sciorta:
Bríste:
Geansaí*:
Blús:
Bróga*:
Riteoga:
T-Léine:
Dúghorm le stríocaí gorma, chomh fada leis na glúine.
Dúghorm le stríocaí gorma éadroma.
Dúghorm, Muineál V agus suaitheantas na scoile air.
Gorm na Spéire (x 2)
Leathar dúghorm susst (bonn bán), nó Bróga Deice Dúghorma AV8 nó Doc Martens.
Éadlútha nó easnacha nó stocaí glúineacha dúghorma.
Bán amháin:
   
Buachaillí:  
Bríste x 2:
Geansaí*:
Léine:
Bróga*:
Stocaí:
Seaicéad:
Dúghorm, Hopsack, an chos ar a laghad 16" ar leithead
Dúghorm, Muineál V agus suaitheantas na scoile air
Gorm na Spéire x 2
Ecco (bróga dubha) nó Doc Martens Black Rider le bonn trédhearcach.
Dúghorm
Bán AMH?IN
Seaicéad Iniompaithe le Suaitheantas na Scoile (éigeantach don Chéad, Dara agus Tríú bliain ó Mheán Fómhair 2007).
   

Níl an Éide Scoile le fáil ach i Siopaí Bhaile Locha Riach.

Tabhair ar aird: Tá doimhneacht agus marc beacht an datha feabhsaithe le siopaí i mBaile Locha Riach. Ní cheadaítear aon athrú ar an dath. Ba chóir do thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil an dath ceart den éadach á cheannach acu trí chuairt a thabhairt ar chúpla siopa. Táimid ag brath ar chomhoibriú na dTuismitheoirí lena chinntiú go mbeidh Éadach na Scoile ag féachaint go maith, go mbeidh an dath céanna air agus go dtabharfar aire mhaith dó. Níor cheart é a chaitheamh sa bhaile.

Geansaí*:

Tá sé molta ag na déantúsóirí go gceannófaí an geansaí toise níos mó le deis craptha a thabhairt dó. Moltar níochán de láimh amháin don gheansaí.

 

barr an leathanaigh