Scéimeanna Litearthachta d'Aosaigh

  Scéimeanna Litearthachta d'Aosaigh ar fud na Gaillimhe
 

Conas is féidir leat a bheith i do theagascóir deonach?

Cuireann Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe tacaíocht ar fáil d'aosaigh ar mian leo a scileanna a fheabhsú sa léamh, scríobh, litriú agus litearthacht d'fhonn go mbeadh ar a gcumas cuspóirí pearsanta nó oibre a bhaint amach.

Is de bharr thiomantas na dteagascóirí deonacha oilte cuid mhaith go n-éiríonn chomh maith linn san obair sin.

Dá mba mhaith leat tuilleadh eolais maidir le bheith páirteach mar theagascóir deonach, le do thoil, déan teagmháil:

?th Cinn:

 

Baile Locha Riach:

Theresa Byrne
Eagraí Scéimeanna
Litearthachta d'Aosaigh,
?th Cinn

Theresa Byrne  

Sheila Donnellan
Eagraí Scéimeanna
Litearthachta d'Aosaigh,
Baile Locha Riach

Sheila Donnellan
Guthán: 091- 874539   Guthán: 091-847850
Fón póca: 087 6404438   Facs: 091-842614
Ríomhphost:   Ríomhphost:
         
         

Tuaim:

     

Sheila Holland Fox
Litearthacht,
Tuaim

Sheila Holland Fox      
Guthán: 093-26609      
Fón póca: 087 6675516      
Facs: 093-26609      
Ríomhphost:      

 

 

 

 

barr an leathanaigh