Scéimeanna Litearthachta d'Aosaigh

Ionad Foghlama d'Aosaigh, Tuaim (Gaillimh Thoir)

  ScĂ©imeanna Litearthachta d'Aosaigh ar fud na Gaillimhe
   
 

Teagmháil:

 

Seoladh:

 

Sheila Holland Fox

EagraĂ­ Litearthachta d'Aosaigh

Ionad SeirbhĂ­sĂ­ SĂłisialta
BĂłthar Bhaile Ă?tha Cliath
Tuaim
Co. na Gaillimhe

Guthán:

Facs:

RĂ­omhphost:

093-26609

093-26609

Sheila Holland Fox

 

 

 

Léargas ar an tSeirbhís / Cláir agus Teastais a Thairgtear

 • Cuirimid tacaĂ­ocht duine ar dhuine ar fáil d'fhoghlaimeoirĂ­ fásta maidir le LĂ©itheoireacht, ScĂ­bhneoireacht, LitriĂş agus Matamaitic
 • ESOL le hOibreoirĂ­ Imirceacha
 • Cláir Foghlama Teaghlaigh le TuismitheoirĂ­
 • TacaĂ­ocht obair baile le TuismitheoirĂ­
 • MálaĂ­ ScĂ©alta

 

 

SpriocghrĂşpa

 • Gach Aosach os cionn 18 mbliana.
 • TuismitheoirĂ­ a bhfĂ©adfadh easpa muinĂ­ne a bheith orthu cabhrĂş lena leanaĂ­ le foghlaim
 • Cuirimid TacaĂ­ocht Foghlama ar fáil d'Ionaid Riachtanas Speisialta.

 

Acmhainní & Saineolas atá ar Fáil

 • TeagascĂłirĂ­ Deonacha Oilte agus TeagascĂłirĂ­ Páirtaimseartha Ă?octha.
 • Rochtain ar Threoir & Comhairleoireacht d'Aosaigh.

 

Deimhniúchán

 • Tá de rogha ag rannpháirtithe creidiĂşnĂş a fháil.

 

Saoráidí For-rochtana

Baile Chláir / Gleann na Madadh / Dún Mór / Béal �tha Ghártha

 

Amanna Teagaisc

Tá ranganna ar fáil ar maidin agus sa tráthnóna Luan go Satharn, ar brath ar fáil Teagascóra / Foghlaimeora.
Cuirtear na cúrsaí in oiriúint do rannpháirtithe.

 

barr an leathanaigh