Scéimeanna Litearthachta d'Aosaigh

  Scéimeanna Litearthachta d'Aosaigh ar fud na Gaillimhe
 

Céard is Scéim Litearthachta Ann?

Maidir le litearthacht na n-aosach, ní mór tús áite a thabhairt do riachtanais an duine i gónaí. Bíonn éisteacht, labhairt, léamh, scríobh agus uimhearthacht le comhtháthú sa litearthacht. ?irítear ann, leis, gnéithe d'fhorbairt an duine - idir ghnéithe sóisialta, eacnamaíochta agus ghnéithe mothúchánacha - agus baineann sí le féinmheas agus féinmhuinín an duine a fheabhsú. Bíonn i bhfad níos mó i gceist leis ná scileanna teicniúla cumarsáide.

Téann scoláirí i dteagmháil leis an Oifig Litearthachta agus eagraítear cruinniú. Ón gcruinniú sin, pléifidh an scoláire agus an t-eagraí cén cineál teagaisc is fearr a d'oirfeadh an scoláire. Teagascóirí Litearthachta d'Aosaigh oilte a chuireann an teagasc ar fáil.

Éilíonn obair litearthachta cur chuige ar leith ina n-oibríonn teagascóirí agus scoláirí le chéile ar bhonn cothrom, fásta i suíomh neamhfhoirmiúil.

Eagraíonn an tEagraí Litearthachta d'Aosaigh oiliúint tosaigh agus oiliúint inseirbhíse do na teagascóirí.

 

Cuireann Scéimeanna Litearthachta d'Aosaigh ar fáil:

  • Rogha idir teagasc aonair nó teagasc i ngrúpaí beaga.
  • Curaclam bunaithe ar riachtanais agus spriocanna an fhoghlaimeora aosaigh.
  • Rogha teisteasaithe.
  • Teagasc leanúnach, ag brath ar riachtanais agus cuspóirí an scoláire.
  • Seirbhís atá saor in aisce agus faoi rún
  • Comhairle agus cúnamh maidir le bealaí chun leanúint ar aghaidh
  • Seirbhís Treorach agus Comhairleoireachta saor in aisce

 

 

barr an leathanaigh