Scéimeanna Litearthachta d'Aosaigh

Ionad Foghlama Cladhnach, An CheatrĂş Rua, Co. na Gaillimhe

  ScĂ©imeanna Litearthachta d'Aosaigh ar fud na Gaillimhe
   
 

Teagmháil:

 

Seoladh:

Neasa de Bhailis

EagraĂ­ Litearthachta d'Aosaigh

Ionad Foghlama,
Cladhnach,
An CheathrĂş Rua,
Co. na Gaillimhe

Guthán:

Facs:

RĂ­omhphost:

091-506060

091-506066

Ionad Foghlama Iarthar na Gaillimhe

 • Cuireann an t-ionad seo cĂşnamh ar fáil do dhaoine fásta le:
  - léitheoireacht
  - scrĂ­bhneoireacht nĂł
  - matamaitic bhunĂşsach

 

 • Tá an t-seirbhĂ­s SAOR IN AISCE agus RĂšNDA.
 • Tá rogha ag foghlaimeoirĂ­ teagasc aonair a fháil nĂł teagasc i ngrĂşpaĂ­ beaga.
 • Tá rogha ag foghlaimeoirĂ­ freisin teastas FETAC a bhaint amach.

   

Céard é Scéim Litearthachta?

Tá 125 Scéim litearthachta faoi scáth na gCoistí Gairmoideachais ar fud na tíre. Seo iad na príomh-fhoinsí teagaisc litearthachta do bhaill den phobal ar mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid scribhneoireacht, léitheoireacht nó matamaitic bhunúsach. Tá ar a laghad Eagraí Litearthachta amháin ag gach Coiste Gairmoideachais.

 

CĂ©ard a dhĂ©anann na hEagraithe litearthachta?

Déanann siad bainistiú ar an scéim. Is iad seo na daoine atá freagrach as daoine a spreagadh chun an tseirbhís a úsáid agus as teagascoirí a fháil don scéim .Buaileann na hEagraithe le scoláirí nuair a thagann siad isteach sa scéim ar dtús agus cuireann siad in aithne iad do theagascoirí feiliúnacha.

        

CĂ© hiad na teagascoirĂ­?

Is oibrithe deonacha ón bpobal áitiúil a bhíonn mar theagascóirí go minic. Cuireann na scéimeanna áitiúla traenáil ar fáil.

CĂşrsa Diantheagasc

 • Cuirtear cĂşrsaĂ­ diantheagasc ar fáil do ghrĂşpaĂ­ beaga (6 nĂł 8 foghlaimeoirĂ­)
 • BĂ­onn na cĂşrsaĂ­ seo ar bun ar feadh 6 uair a chloig sa tseachtain thar 14 seachtain.

Clár foghlama Clainne

 • Cuirtear cĂşrsaĂ­ ar fáil do thuismitheoirĂ­ chun cĂşnamh a thabhairt dĂłibh agus iad ag dĂ­riĂş ar an bhfoghlaim lena gcuid gasĂşir Ăłga. (0-6 bliana d’aois).
 • Filleadh ar an bhFoghlaim (Comhairle Contae/VEC) DĂ©anann an Comhairle Contae maoiniĂş ar an gclár seo  agus cuireann an Coiste Gairmoideachais an teagasc ar fáil d’oibrithe an Chomhairle Contae.


barr an leathanaigh


Filleadh ar an Oideachas  (FĂ?S/VEC)

 • DĂ©anann FĂ?S maoiniĂş ar an gclár seo agus cuireann an Coiste Gairmoideachais an teagasc ar fáil d’oibrithe ar scĂ©imeanna fostaĂ­ochta pobail.
   

An bhfuil aithne agat ar éinne ……….


…...ar mhaith leo cúnamh lena gcuid scileanna léitheoireachta agus scribhneoireachta agus a bhfeilfeadh an t- seirbhís

    dĂłibh?

Labhair leo faoi na deiseanna atá ar fáil     

 

 • Cuir i gcuimhne dĂłibh go bhfuil ár leitheide ann.
 • Inis dĂłibh nach bhfuil sĂ© cosĂşil leis an scoil , is daoine fásta ar fad atá ann agus tugtar aitheantas agus omĂłs don fhoghlaimeoir  mar dhuine fásta . BĂ­onn rogha acu cĂ©ard ba mhaith leo a fhoghlaim . 
 • Abair leo go bhfuil Ăłs cionn 20,000 duine ag freastal ar ionaid foghlama mar seo ar fud na tĂ­re .
 • Spreag iad chun trial a bhaint as.

Tabhair an t –eolas dóibh

 • Inis dĂłibh cĂ©n uimhir ghutháin atá againn.
 • Tairg an chĂ©ad ghlaoch gutháin a dhĂ©anamh dĂłibh le coinne a dhĂ©anamh ar a son.

ACH ………………

 

 • Mura bhfuil an duine sin ag iarradh admháil go bhfuil deacracht aige /aici
  NĂł
  Mura dteastaíonnn uathu tada a dhéanamh faoi ag an bpointe seo ,
 •  Caithfidh tĂş meas a bheith agat ar an gcinneadh sin .
 •  Caithfidh  na foghlaimeoirĂ­ teacht chuig an ionad go toilteanach

barr an leathanaigh